Om je een idee te geven van wat we zoal doen, vertellen we je graag meer over een paar projecten. Maak je geen zorgen, we houden het ultrakort.

Andere opdrachtgevers

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Vraag advies

Referenties

We kunnen zonder blikken of blozen zeggen dat onze opdrachtgevers blij zijn met ons werk. Ze plukken er op korte en langere termijn de vruchten van. Dat hoef je natuurlijk niet zomaar van ons aan te nemen. Hieronder laten we vier van hen aan het woord.

Miriam Nienhuis-van Doremaele

Sectordirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente 's-Hertogenbosch

“De opgave in het sociale domein staat of valt met over grenzen heen werken. Veranderpartners hielp ons met uitstekende coaching drempels te slechten.”

“’s-Hertogenbosch heeft stevige ambities in het Sociale Domein. Wat de gemeente de ‘Sociale Kracht van de Stad’ noemt, gaat uit van een groot organiserend vermogen in de samenleving en een andere rol van de overheid. Om ons organisatiemodel soepel te laten werken konden we op een bepaald moment een helpende blik van buiten gebruiken. Veranderpartners heeft dat uitstekend verzorgd. Zo verbeterde de samenwerking en kwamen we beter in onze nieuwe rol”

Mariënne Verhoef

Raad van Bestuur Spirit Jeugdzorg Amsterdam (genomineerd overheidsmanager van het jaar)

“In veranderpartners vind ik uitdagende en initiatiefrijke adviseurs waar ik een inspirerend klankbord aan heb.”

“De adviseurs van veranderpartners weten me regelmatig te verrassen met initiatieven waarmee ik mijn blik weer verruim. Zo wisten zij een afspraak tot stand te brengen tussen mijzelf als directeur van jeugdzorgorganisatie Spirit en de directeur van het Nationale Ballet, omdat beide organisaties een belangrijke transitie doormaken. Hun stijl is betrokken en persoonlijk; ze zijn goed op de hoogte van de transities in de publieke sector en brengen met hun ervaring als veranderkundigen inspirerende inzichten.”

Pieter Janssen

Directeur Scheepvaart en Watermanagement, Rijkswaterstaat

“Veranderpartners hielp ons om een strategisch samenwerkingsproject tussen twee provincies en Rijkswaterstaat effectief naar een hoger plan te trekken.”

“Na een zorgvuldige voorbereiding was het gezamenlijke Varend Bedrijf van Rijkswaterstaat en provincie Groningen en Friesland in 2014 een feit. Tijdens het eerste jaar van implementatie liepen we tegen een aantal zaken aan die een effectieve uitvoering van de samenwerkingsafspraken nog in de weg stonden. Met behulp van veranderpartners kwamen operationele belemmeringen én de achterliggende oorzaken op tafel. Door goed inzicht in de verschillende belangen en culturen gekoppeld aan een mensgerichte facilitering van het proces van de doorontwikkeling slaagden we erin om een nieuwe koers voor het Varend Bedrijf uit te zetten, waar alle drie partijen zich in konden vinden.”

Hanneke Dessing

Directeur Diabetes Fonds

“De adviseurs van veranderpartners helpen ons om onze groei en ambities waar te maken met heldere adviezen en een prettige stijl.”

“De stevige ambities die het Diabetes Fonds heeft op het gebied van diabetes onderzoek en voorlichting, verdiende een herbezinning op de manier waarop wij als fonds die doelen kunnen behalen. We vonden in veranderpartners een uitstekende partner om, met onze ambities als vertrekpunt, de verschillende manieren te onderzoeken waarop we die ambities kunnen bereiken. De adviseurs van veranderpartners boden ons scenario’s en adviezen op basis waarvan we als fonds de juiste besluiten konden nemen. Hun stijl is to-the-point en persoonlijk.”

Top